Ondersteuning voor de Ninja 7-in-1 Multicooker OP300EU

Hier vind je de veelgestelde vragen, handleidingen, probleemoplossingen en overige productinformatie.

Probleemoplossing

• Kooktijden kunnen verschillen gebaseerd op de geselecteerde temperatuur, huidige
temperatuur van de kookpan en temperatuur of hoeveelheid van de ingrediënten.
• Controleer of de siliconen ring goed is geplaatst en goed sluit tegen het deksel. Indien correct
geïnstalleerd, kunt u licht aan de ring trekken zodat het roteert.
• Controleer of het drukdeksel volledig vergrendeld is en het decompressieventiel op SEAL staat
bij snelkoken.

• Misschien is hij ingesteld op uren in plaats van minuten. Bij het instellen van de tijd verschijnt er
HH:MM op het display en de tijd vermindert/vermeerdert in stappen van minuten.

De roterende lampjes verschijnen op het scherm om aan te geven dat de eenheid druk aan het
opbouwen is.

Dit geeft aan dat de eenheid druk aan het opbouwen is of aan het voorverwarmen is bij gebruik
van STEAM of PRESSURE. Als de eenheid klaar is met het opbouwen van druk, begint de
ingestelde kooktijd af te tellen.

Het is normaal dat er stoom uit het decompressieventiel komt tijdens het bereiden. Zet het
decompressieventiel op VENT voor stomen, Slow Cook en dichtschroeien/sauteren.

Als veiligheidsfunctie wordt het drukdeksel niet ontgrendeld tot de eenheid volledig is gedecomprimeerd. Zet het drukventiel op VENT om de opgebouwde druk snel te decomprimeren.
Er komt een snelle stoomstoot uit het decompressieventiel. Als de stoom volledig weg is, kan
de eenheid worden geopend. Draai het drukdeksel tegen de klok in, til hem dan op en van u af.

Ja. Het decompressieventiel zit expres los; het zorgt voor een snelle en gemakkelijke overdracht
tussen SEAL en VENT en helpt de druk te reguleren door kleine hoeveelheden stoom los te
laten tijdens het koken voor fantastische resultaten. Zorg ervoor dat hij zo ver mogelijk naar de
SEAL-positie is gedraaid bij het snelkoken en zo ver mogelijk naar de VENT-positie bij snelle
decompressie.

Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL staat. Als u dit heeft gedaan en dan nog een
hard sissend geluid hoort, kan dit erop wijzen dat de siliconen ring niet goed op zijn plaats zit.
Druk op START/STOP om het koken te stoppen, druk indien nodig op VENT en verwijder het
drukdeksel. Druk de siliconen ring naar beneden om ervoor te zorgen dat hij goed geplaatst is
en plat ligt onder het rek met de ring. Na volledige installatie kunt u licht aan de ring trekken,
zodat het roteert.

De kookcyclus is voltooid en het apparaat staat op de Keep Warm-stand.

Snelle compressie duurt ongeveer 2 minuten of korter. Natuurlijke decompressie kan tot 20
minuten of langer duren, afhankelijk van het soort voedsel en/of de hoeveelheid vloeistof en
voedsel in de pan.

De kookpan bevindt zich niet in de basis. Kookpan is vereist voor alle functies.

Het verkeerde deksel is geïnstalleerd voor de gewenste kookfunctie. Plaats het drukdeksel in de
gesloten positie op het apparaat als u de Druk, Slow Cook, Stoom, Dichtschroeien/sauteren of
Keep Warm-functies wilt gebruiken.

Het crisping lid staat open en moet gesloten worden, voordat de geselecteerde functie kan
worden gestart.

• Als Slow Cook of Dichtschroeien/Sauteren is ingesteld en het apparaat merkt op dat druk
wordt opgebouwd, geeft dit bericht aan dat het decompressieventiel op SEAL staat.
• Zet het decompressieventiel op VENT en laat het voor de rest van de kookfunctie zo staan.
• Als het decompressieventiel niet binnen 5 minuten op VENT wordt gezet, wordt het
programma geannuleerd en wordt het apparaat uitgeschakeld.

Het waterniveau is te laag. Voeg meer water toe aan het apparaat, zodat het de taak af kan
maken.

• Voeg meer vloeistof toe aan de kookpan, voordat u de snelkookcyclus opnieuw start.
• Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL staat.
• Zorg ervoor dat de siliconen ring correct is geïnstalleerd.

• Dit geeft aan dat het apparaat oververhit is. Laat het apparaat afkoelen.
• Zorg ervoor dat als de eenheid eenmaal is afgekoeld er geen voedsel is aangekoekt aan de
bodem van de pan en dat er voldoende vloeistof in de pan zit voor het recept dat u aan het
bereiden bent.

Het apparaat functioneert niet goed. U vindt online ondersteuning op ninjahome.nl

Klantenservice