Ondersteuning voor de Ninja 14-in-1 Multicooker OL750EU

Hier vind je de veelgestelde vragen, handleidingen, probleemoplossingen en overige productinformatie.

Probleemoplossing

• Kooktijden kunnen variëren afhankelijk op de geselecteerde temperatuur, huidige temperatuur
van de kookpan en de temperatuur of hoeveelheid van de ingrediënten.
• Controleer of de siliconen ring goed is geplaatst en goed sluit tegen het deksel. Indien correct
geïnstalleerd, kunt u licht aan de ring trekken zodat het roteert.
• Controleer of het drukdeksel volledig vergrendeld is en het decompressieventiel op SEAL
(AFDICHTEN) staat bij snelkoken.
• Het apparaat zal geen druk opbouwen als er onvoldoende vloeistof is.

Misschien is hij ingesteld op uren in plaats van minuten. Bij het instellen van de tijd verschijnt
er HH:MM op het display en de tijd vermindert/vermeerdert in stappen van minuten.

Het display toont een voortgangsbalk die de animatie voor de drukopbouw laadt om aan te geven
dat het apparaat druk aan het opbouwen is.

Dit geeft aan dat de eenheid druk aan het opbouwen is of aan het voorverwarmen is bij
gebruik van STEAM (STOOM) of PRESSURE (DRUK). Als de eenheid klaar is met het
opbouwen van druk, begint de ingestelde kooktijd af te tellen.

Het is normaal dat er stoom uit het decompressieventiel komt tijdens het bereiden.

Als veiligheidsfunctie wordt het deksel niet ontgrendeld tot het apparaat volledig is
gedecomprimeerd. Zet het decompressieventiel op VENT (VENTILATIE) om de opgebouwde
druk snel te decomprimeren. Er komt een snelle stoomstoot uit het decompressieventiel.
Als de stoom volledig weg is, kan de eenheid worden geopend.

Ja. Het decompressieventiel zit expres los; het zorgt voor een snelle en gemakkelijke
overdracht tussen SEAL (AFDICHTEN) en VENT (VENTILATIE) en helpt de druk te reguleren
door kleine hoeveelheden stoom los te laten tijdens het koken voor fantastische resultaten.
Zorg ervoor dat hij zo ver mogelijk naar de SEAL (AFDICHTEN)-positie is gedraaid bij het
snelkoken en zo ver mogelijk naar de VENT (VENTILATIE)-positie bij snelle decompressie.

Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL (AFDICHTEN) staat. Als u dit heeft gedaan
en nog steeds een hard sissend geluid hoort, kan dit erop wijzen dat de siliconen ring niet goed
op zijn plaats zit. Druk op START/STOP om het koken te stoppen, druk indien nodig op VENT
(VENTILATIE) en open het deksel. Druk de siliconen ring naar beneden om ervoor te zorgen dat
hij goed geplaatst is en plat ligt onder het rek met de ring. Na volledige installatie kunt u licht
aan de ring trekken, zodat het roteert.

De kookcyclus is voltooid en het apparaat staat op de KEEP WARM (WARMHOUDEN)-modus.

De tijd die nodig is om de druk te laten ontsnappen is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel
in het apparaat en kan per recept variëren. Zorg er altijd voor dat het drijfventiel naar beneden
is gezakt, voordat u het deksel probeert te verwijderen. Indien het apparaat langer dan normaal
over de decompressie doet, haal het apparaat dan uit het stopcontact en wacht tot het
drijfventiel naar beneden zakt voordat u het deksel opent.

De kookpan bevindt zich niet in de basis. Kookpan is vereist voor alle functies.

Het deksel staat open en moet gesloten worden voordat de geselecteerde functie kan
worden gestart.

Het waterniveau is te laag. Voeg meer water toe aan het apparaat, zodat het de taak af
kan maken.

• Voeg meer vloeistof toe aan de kookpan, voordat u de snelkookcyclus opnieuw start.
• Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL (AFDICHTEN) staat.
• Zorg ervoor dat de siliconen ring correct is geïnstalleerd.

Het apparaat functioneert niet goed. U vindt online ondersteuning op ninjahome.nl

Steek de thermometerdop of de digitale thermometerdop in de aansluiting om te beginnen
met koken.

Het apparaat heeft de maximale tijd voor de gekozen functie bereikt voordat de thermometer
de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Beweeg de schuif naar de gewenste stand voordat u een kookfunctie kiest.

Beweeg de schuif naar de PRESSURE (DRUK)-stand om het deksel te vergrendelen.

Klantenservice