Ondersteuning voor de Ninja Multicooker 12-in-1 OL650EU

Hier vind je de veelgestelde vragen, handleidingen, probleemoplossingen en overige productinformatie.

Probleemoplossing

• Kooktijden kunnen verschillen gebaseerd op de geselecteerde temperatuur, huidige
temperatuur van de kookpan en temperatuur of hoeveelheid van de ingrediënten.
• Controleer of de siliconen ring goed is geplaatst en goed sluit tegen het deksel. Indien
correct geïnstalleerd, kunt u licht aan de ring trekken zodat het roteert.
• Controleer of het drukdeksel volledig vergrendeld is en het decompressieventiel op
SEAL staat bij snelkoken.
• Het apparaat gaat niet snelkoken als er niet genoeg vloeistof inzit

Misschien is hij ingesteld op uren in plaats van minuten. Bij het instellen van de tijd verschijnt
er HH:MM op het display en de tijd vermindert/vermeerdert in stappen van minuten.

De voortgangsbalk wordt vertoond op het scherm om aan te geven dat de eenheid druk aan het
opbouwen is.

Dit geeft aan dat de eenheid druk aan het opbouwen is of aan het voorverwarmen is bij
gebruik van STEAM of PRESSURE. Als de eenheid klaar is met het opbouwen van druk,
begint de ingestelde kooktijd af te tellen.

Het is normaal dat er stoom uit het decompressieventiel komt tijdens het bereiden.

Als veiligheidsfunctie wordt het drukdeksel niet ontgrendeld tot het apparaat volledig
is gedecomprimeerd. Zet het drukventiel op VENT om de opgebouwde druk snel te
decomprimeren. Er komt een snelle stoomstoot uit het decompressieventiel. Als de stoom
volledig weg is, kan de eenheid worden geopend.

Ja. Het decompressieventiel zit expres los; het zorgt voor een snelle en gemakkelijke
overdracht tussen SEAL en VENT en helpt de druk te reguleren door kleine hoeveelheden
stoom los te laten tijdens het koken voor fantastische resultaten. Zorg ervoor dat hij zo ver
mogelijk naar de SEAL-positie is gedraaid bij het snelkoken en zo ver mogelijk naar de
VENT-positie bij snelle decompressie.

Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL staat. Als u dit heeft gedaan en nog steeds
een hard sissend geluid hoort, kan dit erop wijzen dat de siliconen ring niet goed op zijn plaats
zit. Druk op START/STOP om het koken te stoppen, druk indien nodig op VENT (VENTILATIE)
en open het deksel. Druk de siliconen ring naar beneden om ervoor te zorgen dat hij goed
geplaatst is en plat ligt onder het rek met de ring. Na volledige installatie kunt u licht aan de
ring trekken, zodat het roteert.

De kookcyclus is voltooid en het apparaat staat op de KEEP WARM-stand.

De tijd die nodig is om de druk te laten ontsnappen is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel
in het apparaat en kan per recept variëren. Zorg er altijd voor dat het drijfventiel naar beneden
is gezakt, voordat u het deksel probeert te verwijderen. Indien het apparaat langer dan
normaal over de decompressie doet, haal het apparaat dan uit het stopcontact en wacht
tot het drijfventiel naar beneden zakt voordat u het deksel opent.

de kookpan bevindt zich niet in de basis. Kookpan is vereist voor alle functies.

Het deksel staat open en moet gesloten worden voordat de geselecteerde functie kan
worden gestart.

Het waterniveau is te laag. Voeg meer water toe aan het apparaat, zodat het de taak af kan
maken.

• Voeg meer vloeistof toe aan de kookpan, voordat u de snelkookcyclus opnieuw start.
• Zorg ervoor dat het decompressieventiel op SEAL staat.
• Zorg ervoor dat de siliconen ring correct is geïnstalleerd.

Het apparaat functioneert niet goed. U vindt online ondersteuning op ninjahome.nl

Verplaats de slider naar de gewenste positie voordat u een kookfunctie selecteert.

Verplaats de slider naar de PRESSURE positie om het deksel te sluiten.

Klantenservice